Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ                         <ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας>

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα
λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA


Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

αὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

13/9/2019
Ὄχι μόνον κληρικοὶ ἀλλὰ καὶ λαϊκοί, ὅταν κάνουν τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ μὲ ἀκράδαντoν πίστιν, εὐλάβειαν, ταπεινοφροσύνη διαπιστώνουν θαυματουργικὲς ἰδιότητες. 

Αὐτὰ ἀπέδειξαν καὶ ἔρευνες εὐλαβῶν Ρώσων ἐπιστημόνων,  οἱ ὁποῖες ἔχουν δημοσιευθῆ,  ὡς συνημμένως, εἰς τὴν ἱστοσελίδα ekklisiaonline.gr  τὴν  22 Μαΐου 2019, 7:38 πμ. ὑπὸ τὸν τίτλο :  Κάνεις τὸ Σταυρὸ σοῦ; Δὲς τὴν σημασία και τὶς θαυματουργικὲς ἰδιότητὲς Το!

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχει δημοσιεύσει στὸ τεῦχος 60 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς( ἴδ. συνημμένο τὸ σχετικὸ ἄρθρο μας ὑπὸ τὸν τίτλο «Θαυματουργὸς Τίμιος Σταυρὸς Ἱερᾶς Μονῆς Θεολόγου Πρέβελη, Κρήτη, τὸν φυλάττομεν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ». Τὸ ἐν λόγῳ ἄρθρο δύνασθε νὰ δῆτε εἰς τὴν σελίδα 10 καὶ 11 τεῦχος 60ον). 

Πολλὲς ἄλλες φορὲς ἔχομε ἀναφερθῆ διὰ τὸν Τίμιο Σταυρό, διότι ὄντως εἶναι πολὺ ἀποτελεσματικὸν ὅπλο ἐναντίον τῶν δαιμόνων.

Μιὰ γεροντικὴ συμβουλὴ μᾶς διδάσκει : «ἐὰν σὲ ἕνα μέρος ὁ δρόμος διακλαδίζεται καὶ στὸν ἕνα δρόμο τῆς διχάλας προπορεύεται ὁ διάβολος και στὸν ἄλλο κάποια χαμηλοβλεπούσα – σεμνοτυφούσα, ἡ ὁποία  ἐρωτᾶ ἕνα εὐσεβῆ ποῦ μεταβαίνει καὶ τῆς ἀπαντήσει ὅτι πάει σὲ κάποιον πνευματικὸ κύκλο νὰ ἀνακουφισθῆ-ἀναγεννηθῆ πνευματικὰ  καὶ αὐτὴ προσποιεῖται ὅτι τὸ ἴδιο ἐπιθυμεῖ καὶ θέλει νὰ τὸν ἀκολουθήσει, τὸ γεροντικὸν μᾶς προτρέπει νὰ μὴ δεχθοῦμε τὸ γύναιον ἀλλὰ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν παράδρομο ποὺ πηγαίνει ὁ διάβολος, διότι ἂν ποιήσουμε μὲ ἀκράδαντον Ὀρθόδοξον πίστιν τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ διάβολος θὰ ἐξαφανισθῇ.
Διαφορετικὰ κινδυνεύομε σφόδρα νὰ κολασθοῦμε ἀπὸ τὴν χαμηλοβλεπούσα – ἡ ὁποία φαρισαϊκῶς,   ὑποκριτικῶς καὶ ἰησουιτικῶς προσποιεῖται ὅτι νοσταλγεῖ τὴν σωτηρία της, στὴν πραγματικότητα ὅμως οὐσιαστικὰ θέλει νὰ μᾶς κολάσει.

«…Φρίττει καὶ τρέμει μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν».

Συγγενεῖς μας, φίλοι μας καὶ γνωστοί μας, ἔχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις καὶ θὰ ἠδύνατο κανεὶς νὰ συγγράψῃ μεγάλα θεατρικὰ ἔργα, κινηματογραφικὰ ἔργα καὶ περιζήτητες ἱστορίες, γιὰ τὶς ὁποῖες θὰ καταναλώνονταν ἑκατομμύρια ἀντίτυπα, μαγνητοφωνημένοι και ἀπομαγνητοφωνημένοι δίσκοι, δισεκατομμύρια, βιβλία, ἔντυπα και φωτογραφίες.                                                                   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
                                                                       ΤΗΛ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου