Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ, Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ

Γράφει ο Νίκος Ζυγογιάννης 
Ο όρος ήθος σημαίνει το σύνολο των ψυχικών χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου. Ήθη λέγονται οι αντιλήψεις ενός λαού για την ηθική και κοινωνική συμπεριφορά. Είναι οι γενικές αρχές Δικαίου, οι θεμιτοί τρόποι συμπεριφοράς του κοινωνικού ανθρώπου, που μεταβάλλονται με τη μεταβολή του χρόνου, που διαφέρουν από τόπο σε τόπο και απηχούν την τρέχουσα ηθική μιας κοινωνίας. 
Δηλαδή τα ήθη ορίζουν αξίες, σχέσεις, συμπεριφορές. Είναι τα αισθήματα, οι νοοτροπίες που χαρακτηρίζουν μια εποχή (π.χ. η καταναλωτική τάση του σύγχρονου αστού, η προτίμησή του σε πρακτικές λύσεις, όπως είναι τα τυποποιημένα είδη διατροφής, η αντίληψή του για το γάμο κ.τ.λ.). Όλα αυτά αποτελούν ένα είδος κανόνων και νόμων, μια μορφή δικαίου, άγραφου, που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εθιμικό. Αλλά και το Γραπτό Δίκαιο δεν είναι αυθαίρετο δημιούργημα του νομοθέτη, αλλά προϊόν του πνεύματος του λαού. Υπάρχει μια συμφωνία των ηθών με τις απαιτήσεις του δικαίου. 

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΘΕΤΟ ΛΙΟΝΤΗΡΗ, ΑΠΟ ΒΑΛΥΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΒΑΛΥΡΑ ΙΘΩΜΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΚ 24002
ΤΗΛ.2724071016
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ, 1882-1885

Του Γιάννη Δ. Λύρα Εκπαιδευτικού
Βαλύρα Ιθώμης Μεσσηνίας ΤΚ 24002

Τηλ.2724071016

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  ΒΑΛΥΡΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΗΝ
ΕΥΑ,1882-1885
Στα ΓΑΚ Καλαμάτας , που στεγάζονται απέναντι από την Υπαπαντή, υπάρχουν τα συμβολαιογραφικά αρχεία με διάφορα ονόματα συμβολαιογράφων, ,καθώς και το χωριό προελευσής τους. Από την Εύα υπάρχει ο συμβολαιογράφος Νικολόπουλος. Από το αρχείο του αποδελτιώσαμε 45 συμβολαιογραφικές πράξεις, τα έτη 1882-1885. Η  πράξη 10169 περιγράφει το προικοσύμφωνο, μεταξύ του πεθερού Αθανασίου Λύρα και του υποψηφίου γαμπρού Νικολάου Μπόβη, για να παντρευτεί την κόρη του  Καλλιρόη.