Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Λαογραφία του έντεχνου λαϊκού λόγου. Παράδοση και Νεωτερικότητα,

                                                                    Του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑ

         
   Βασικός στόχος του συγγραφέα στον παρόντα Α΄ τόμο είναι να επικαιροποιήσει και να διευρύνει κατά το δυνατόν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, σε θέματα του έντεχνου λαϊκού λόγου, σε θέματα δηλαδή της λαϊκής Λογοτεχνίας, βασιζόμενος σε πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, που καταχωρίζεται στο τέλος κάθε ενότητας. 

Στην εξέταση αυτή η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα και αναδεικνύεται με τον τρόπο αυτόν η συνέχεια του λαϊκού πολιτισμού.

      Το βιβλίο, που προλογίζει ο Ομότιμος Καθηγητής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας Μ.Γ.Μερακλής,  αποτελείται από έξι ενότητες:

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020

ΟΙ ΤΑΡΑΧΕΣ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ


Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
       
Εισαγωγή
  Οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες Νέο-Ταξίτες, (ΝΤΠ), δολοφόνησαν με καρκίνο τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, για φέρουν στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Νέο-Ταξίτη  Ιερώνυμο Λιάπη, ο οποίος έκλεισε τους Ναούς τη Μεγάλη Εβδομάδα, εντολή των Σιωνιστών Κοσμοκρατόρων-Δικτατόρων, και χειροτονεί όλους τους Νέους Αρχιερείς, κατόπιν εγκρίσεως των Σιωνιστών Δικτατόρων. (Ν.Τ.Π.).
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ;;;;;;;;;;;

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020

29η Μαΐου . Ἡμέρα σκέψεων καί προβληματισμῶν ...


(Σκέψεις πρός  χειμάζουσες συνειδήσεις ...)
 Εἶναι ἡ μαύρη ἡμέρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέσα ἀπό τήν ὁποία ξεκίνησαν ἐπίσημα τα μεγαλύτερα δεινά τῆς ἱστορίας του !
 Στήν οὐσία ἡ ζημιά ἒγινε τό 1204 ἀπό τούς Λατίνους καί ὃλη τήν Δύσι τήν ὁποία κυβερνοῦσε ὁ σκοταδισμός με τήν ἐπίσημη σφραγίδα τής δυτικῆς ἐκκλησίας.
 Ἐπειδή ἡ ἱστορία ἒχει ζωτική σημασία γιά ἓναν λαό, διότι χωρίς αὐτήν καταντᾶ σάν τον ἂρρωστο ἀπό ἀμνησία, εἶναι ἀνάγκη νά τήν σεβώμαστε μέ ἱερή εὐλάβεια .
 Νά καταλάβουμε ὃτι ἂν στην ζωή μας καήκαμε καί δεν τό κατέγραψε ἡ μνήμη μας, θα ξανακαοῦμε καί ἲσως χειρότερα...
 Καί δυστυχῶς, ἒχουμε πολλές φορές κατακαεῖ διότι ἒχουμε καταντήσει θύματα ἐπιστημονικῶν διαστροφικῶν παρεμβάσεων πού θολώνουν σε συνεχῆ βάσι τίς ἱστορικές μας μνῆμες !
 Ἡ ἱστορία ἒγινε δόγμα πού ἐπιλέγει ὃ,ποια στοιχεῖα τό βολεύουν για να διαστρέψουν τήν πραγματικότητα καί νά ἐκφραστοῦν σκοτεινές σκοπιμότητες ...
 Ἀλλά ἡ πραγματικότης εἶναι μία .  Ἓνα κράτος μέ σάπιες δομές, δέν ἒχει ποτέ διάρκεια !
 Ἡ δημοκρατία τῆς Ἀθήνας διήρκεσε ἓναν αἰῶνα. 
 Τό κράτος τῆς Ρώμης, μέσα σέ δύο αἰῶνες κατασπάρασσοταν ἀπό τίς φατρίες .
 Τό μεγαλεῖο τῆς σύγχρονης Ἀλβιόνας μέσα σε τρεῖς αἰῶνες σατανικῶν ἐγκλημάτων ἐνάντια στίς ἀποικίες του, σήμερα βιώνει τήν ἠθική κατάπτωσι τῆς κοινωνίας της ἡ ὁποία χάνεται μέσα στήν χαώδη ἐκδικητική "πολυπολιτισμικότητα" .
 Τό Ἀμερικανικό "ἒθνος" πού στήθηκε πάνω στά πτώματα τῶν γηγενῶν ἐθνῶν που ζοῦσαν ἐκεῖ ἐπί χιλιάδες χρόνια, μέσα σέ τρεῖς αἰῶνες μπῆκε στο στάδιο τῆς ἀποσυνθέσεως για να εἰσπράξει ἀπό τήν ἱερή Νέμεσι τό κόστος τῶν ἐγκλημάτων του πού φθανουν μέχρι σήμερα .
 Ἐνῶ τό κράτος τῆς Ρωμανίας πού σήμερα οἱ πιστοί στίς ἀξίες μας τιμοῦμε καί θρηνοῦμε τήν μνήμη του, ἒζησε μια ὁλόκληρη χιλιετία !
 Ἐπί χίλια χρόνια ἀπέκρουε τήν παγκόσμια βαρβαρότητα καί διέδιδε πολιτισμό !
 Διατηροῦσε πανεπιστήμια, σχολεῖα, νοσοκομεῖα, φτωχοκομεῖα, γηροκομεῖα, πράγματα ἀδιανόητα στις κοινωνίες τῶν βαρβάρων !
 Ἒμαθε στούς προγόνους αὐτῶν πού σήμερα με ἐπιστημονικό τροπο μᾶς κατέκτησαν καί μᾶς ὑποτιμοῦν μέ τό δάκτυλο, νά οἰκοδομοῦν, να μαθαίνουν γράμματα και τρόπους κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ! ( Πριγκίπησα Θεοφανώ 950 μ.Χ. πού τήν πάντρεψαν με τον Αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας...)
 Ἐπί χίλια χρόνια ἀπέκρουε τόν μεγαλύτερο ἐχθρό τῆς κοινωνίας πού εἶναι οἱ φατρίες !
 Διάδωσε τον Χριστιανικό πολιτισμό στούς Ρώσους μέ συνέπειες ζωτικές γιά την σύγχρονη ἀνθρωπότητα ! (Ἂς ἀναλογιστοῦμε τι θα συνέβαινε σήμερα στόν κόσμο ἂν ἡ Ρωσία εἶχε ἀσπαστεῖ τον Μωαμεθανικό σκοταδισμό !!!...)
 Με λίγα λόγια, ἡ Ρωμανία, ὑπῆρξε  ἓνα κράτος μέ δομές ! Γι΄αύτό ἒζησε τόσα χρόνια !
 Γι΄αὐτό ἡ διεθνής βαρβαρότητα τῶν ξένων φατριῶν, το πολέμησε καί πολεμᾶ μέ ὃλα τα μέσα.
 Γι'αὐτό  ξεσάλωσαν τά  Ρε...πουστοειδῆ πρακτόρια καί κοπρίζουν τά πάντα ὃσα ἒχουν σχέσι μέ τις ἱστορκές μας μνῆμες .
 Αὐτό τό καλλιεργούμενο μῖσος καί ἀπαξίωσις ἀπέναντι στήν ἱστορία μας εἶναι καί ἡ βασική αἰτία πού προκαλεῖ τα σύγχρονα δεινά μας !
 Γι'αυτό αὐθαδειάζουν ἀσταμάτητα οἱ σουλτᾶνοι ...
 Διότι ἐχθές, ἀντί γιά γενναία καί ὀρθολογιστική ἀπάντισι στα διαρκῆ ἐγκλήματά τους κατά τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀντίθετα,  κέρδισαν καί προξενεῖο στήν Θράκη μέσα από τό ὁποῖο μᾶς πολεμοῦν συστηματικότερα !
 Οἱ βαρβαροι δεν ἒχουν ποτέ συναίσθησι τῆς βαρβαρότητας τους καί τήν ἐπιδεικνύουν πάντα μέ ὑπερηφάνεια .
 Οἱ Ἓλληνες ὑπερηφανεύτηκαν στήν ἱστορία τους ὃτι δέν ἒδιωξαν ἂλλους λαούς γιά να ἁρπάξουν την περιουσία τους ἀλλα εἶναι αὐτόχθονες σ'αὐτόν τόν ἱερό τόπο .
 Δέν κατέκτησαν λαούς γιά να δημιουργήσουν ἀποικίες ἀλλά καλλιέργησαν τό ἐμπόριο καί τίς πνευματικές συναλλαγές .
 Οἱ Ρωμαῖοι ἒνοιωσαν ντροπή γιά τίς βαρβαρότητες πού διέπραξαν στούς Ἓλληνες στήν νηπιακή ἡλικία τῆς πολιτικῆς τους ὀντότητας, ζήτησαν ἀργότερα συγνώμη ἀπό τά θύματά τους ἀσπαζόμενοι στην συνέχεια τον ἀνώτερο πολιτισμό τους καί δημιούργησαν τά δεδομένα γιά να ξαναδημιουργήσει πολιτική ὀντότητα ὁ Ἑλληνισμός μέσα ἀπο το Ἀνατολικό Ρωμαϊκο κράτος ἢ κράτος τῆς Ρωμανίας ! (Βυζάντιο τό ἢθελαν οἱ δυτικοί καί ἒτσι μᾶς τό ἐπέβαλαν...)
 Κι'αὐτοί ἐδῶ σήμερα,  οἱ σουλτᾶνοι κατακτητές,  ἀντί γιά συγνώμη πού φέρνει ἡ ὡριμότης τῆς σκέψεως καί τῆς ἠθικῆς, μέ ὑπερηφάνεια γιορτάζουν ὡς καύχημα μία ἀπό τίς μελανότερες  ντροπές τῆς παγκόσμιας ἱστορίας !
 Και αὐτό το κάνουν διότι ἒκαναν κτῆμα τους τήν βαρβαρότητα τῆς ἁρπαγῆς, διότι εἶναι ἀνεπίδεκτοι πολιτισμοῦ, διότι ἡ Δύσις παρέμεινε ἀπέναντι μας ἡ ἲδια μ' αὐτήν τῶν σταυροφόρων, διότι το μέγιστο μέρος αὐτῶν πού κατάφεραν να κυβερνοῦν αὐτήν ἐδῶ τήν χώρα εἶναι ἁπλά καί μόνον Ἑλληνόφωνοι πού κατάφεραν να δηλητηριάσουν την παιδεία, νά καλύψουν τήν ἱστορία, να διχάσουν τήν κοινωνία, μέσα ἀπό τήν παιδεία καί τόν ἒλεγχο τῆς πληροφορήσεως, νά φτιάξουν στρατιές γρεκύλων νεογενιτσάρων.
 Αὐτῶν πού συσκοτίζουν μέ τίς  "Εὐρωπαϊκές προοπτικές" τῆς Τουρκίας, μέ τίς "Ελληνοτουρκικές φιλίες", μέ το Αἰγαῖο πού "ἀνήκει στά ψάρια του", μέ τά σύνορά μας πού φθάνουν ὡς τον Ὂλυμπο καί  μέ κάθε Ρε...πουστοειδῆ  "συνοστισμό" !!!
 Ἂς συνέλθουμε λοιπόν ὃλοι μας καί νά κλείσουμε τίς πραγματικές βάσεις θανάτου πού ἐπιτρέψαμε ἐπιπόλαια να ἐγκατασταθοῦν στά μυαλά μας !
 Δέν ὑπήρξαμε ποτέ ἐχθροί τῶν ἐξισλαμισμένων Ἑλλήνων πού ἀπό οἰκογένειες ἐλεύθερων πολιτῶν ξέπεσαν σ'αὐτό το χαμηλό στάδιο τῆς πίστεως στίς ἀρχές τῆς ἁρπαγῆς καί τῶν εἰδεχθῶν γενοκτονιῶν  !
 Καί ἂν στην χώρα τους δεν  εἶχαν ταυτίσει τήν παιδεία  με τήν μαύρη προπαγάνδα τοῦ να εἶσαι "ὑπερήφανος ἐπειδή γεννήθηκες Τοῦρκος", εἶναι βέβαιο ὃτι θα ἒψαχναν την ἱστορία τους, θά ἒκαναν ἐπανάστασι συνειδήσεως καί θα γινόταν ἡ μεγάλη σύγκλισις πού θά ἒφερνε τήν κοινή μας γεωγραφία πραγματικό ἐνεργό παράγοντα στίς παγκόσμιες ἐξελίξεις.
 Ἀντί γι΄αὐτο, οἱ αἰώνιοι σουλτᾶνοι κυβερνήσεως καί ἀντιπολιτευεως, γιορτάζουν τίς ντροπές τους στέλνοντας μηνύματα αἲσχους καί αὐθάδειας ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ, κρυβόμαστε μέσα στίς ντροπές τῶν καλλιεργούμενων διχασμῶν οἱ ὁποίοι φτιαχνουν τις ἀδυναμίες μας !
 Ἂς συνέλθουμε τάχιστα διότι μένοντας ἀνιστόρητοι καί δογματιστές, θα χάσουμε γρήγορα καί αὐτό το μικρό κομμάτι πατρίδας πού μᾶς ἀπέμεινε !


ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ-ΧΟΡΟΙ-ΘΕΑΤΡΙΚΑ-ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Απο το προσωπικό μου αρχείο με διάφορες φωτογραφίες του δημοτικού σχολείου Βαλύρας βλέπουμε  διαχρονικα παρελάσεις, θεατρικά, ποιήματα, και χορούς.
Τη φετεινή χρονιά του 2020 με τη λήξη της, με το διευθυντή του δημοτικού σχολείου Βαλύρας Χρίστο Σταυρόπουλο είχαμε δρομολογήσει έκθεση φωτογραφίας στο δημοτικό σχολείο Βαλύρας, η οποία στη συνέχεια να είναι μόνιμη στις αίθουσες του σχολείου.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2020

1953,1959,196-2. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ο άνθρωπος πλάστηκε καθ’ ομοίωση του Θεού, και την εικόνα του Θεού δεν είναι δυνατόν να την κρατήσει φυλακισμένη καμία μηχανή. Το πολύ - πολύ ο θείος καλλιτέχνης επιτρέπεται να τολμήσει, ενθουσιασμένος από την ουράνια παρακίνηση, να παραστήσει τα θεία ανθρώπινα γνωρίσματα τη στιγμή της ύψιστης μυσταγωγίας και με την υψηλότερη εντολή του πνεύματός του χωρίς καμία βοήθεια της μηχανής.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ.4 ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 1953

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΛΥΡΑΣ.
Το 2012 σε επτά αναρτήσεις  είχαμε αφιερώματα στους παλιούς δασκάλους του δημοτικού σχολειου Βαλύρας με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βιογραφικά. 
Σε αυτήν την ανάρτηση αναφερόμαστε στους 20 δασκάλους με φωτογραφικό υλικό. Οι περισσότεροι ήταν από Βαλύρα και γειτονικά χωριά. 
Από την οικογένεια Καρύδη υπηρέτησαν 4 άτομα 3 δασκάλες μάννα και κόρη Κυριακούλα και Χρυσούλα,  η Γαρυφαλλιά Καρύδη Μακρή οποία μας έφυγε νωρίς  ο Βασίλειος (Λάκης) Καρύδης ,που στην οικία του στεγάζετο το δημοτικό Βαλύρας, καθώς και ο Θόδωρος Καυκούλας που μας έφυγε νωρίς.


Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Η ΒΑΛΥΡΑΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΑΚΑ ΛΑΚΡΙΝΤΗ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Η βαλυραία μετανάστης Ευγενία Μπάκα από τη μακρινή 

Αυστραλία μας  έστειλε μια μαθητική 

φωτογραφία  της τετάρτης δημοτικού  1975-6, την 

οποία και ευχαριστούμε.

Η Ευγενία γεννήθηκε το 1965 στη Βαλύρα Μεσσηνίας από τους γονείς Σωκράτη και Δήμητρα Μπάκα , και είναι  η τρίτη από τα 4 αδέλφια Αθανάσιο ,Ελένη , και Χριστίνα .

Τελείωνοντας  το δημοτικό σχολείο στη Βαλύρα  ,μετά   

γυμνάσιο στο Μελιγαλά      τελείωσε τη σχολή , 

βοηθών ακτινολόγου στην Αθήνα .

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

ΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΛΥΡΑΣ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Από το φωτογραφικό μου αρχείο  ξεχώρισα τις  γυμναστικές επιδείξεις διαχρονικά του δημοτικού σχολείου Βαλύρας.
Υπάρχουν φωτογραφίες με 5  διαφορετικούς χώρους  που τελούνταν οι γυμναστικές επιδείξεις.
1.Το προαύλιο του Σταυριανόπουλου, που στεγαζόταν με ενοίκιο παλιά το σχολείο.
2. Το γήπεδο του σιδηροδρομικού πριν διαμορφωθεί η πλατεία.
3. Η πλατεία του χωριού όταν διαμορφώθηκε. 
4. Το κέντρο Τσαγκάρη και
5. Ο προαύλιος χώρος του δημοτικού σχολείου στο οποίο τελούνται μέχρι σήμερα οι διάφορες εκδηλώσεις

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 12-5-2020.

Πηγαίνοντας στο άλσος στη Μεσογείων για να ταίσω τα διάφορα ζώα που υπήρχαν πριν το κορωναιό,  δεν υπήρχε τίποτε . Μια καψαλοχελώνα είχε χάσει τον προσανατολισμό της, είχε βγεί στην άσφαλτο, την φωτογράφισα και  την πήρα και το ξανάβαλα στον οικολογικό της θώκο, για να συνεχίσει την αιωνόβια ζωή της.
 Φωτογράφισα το άλσος, τα λουλούδια με χρώματα αρώματα , τις φωλιές των πράσινων παπαγάλων, τα άνθη της γειτονιάς μου,  και τους δρόμους της Αθήνας.

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020

Προσβλητικές οι προκλήσεις από την τουρκίαν


Με αφορμήν την ημέραν μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, βγήκε στον αφρόν η ένοχος, να υπερασπίσει τον εαυτόν  της ότι δεν συνέβη τίποτε  με την σφαγήν 350.000 Ελλήνων από τον Πόντον στην περιοχήν της Σαμψούντος.  ΄Ηταν ένα Κράτος δυναμικόν που δεν άρεσε καθόλου στον τούρκον  αρχηγόν και θέλησε να το αφανίσει, κάτι που έκαμε. Αλλά όπου η τουρκία  διέπραξε γενοκτονίες δεν τις αναγνωρίζει και κατακρίνει όσους αναφέρουν την λέξη.
Ο πρωτεργάτης της καταστροφής έπρεπε να είναι μακράν από τις σκέψεις των Ελλήνων, οι οποίοι δυστυχώς του έχουν μνημείον διαρκούς αναφοράς στην Θεσσαλονίκην.

Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

Οι τουρκοσειρές στην ελληνική τηλεόραση είναι και δική μας ευθύνη.


Από τον «άρτον και θεάματα», οι πιο πολλοί από μας μπορεί σήμερα να τρώμε ψίχουλα, αλλά τα θεάματα που μας προσφέρονται —και μάλιστα τουρκικά— τα δεχόμαστε ευχαρίστως, αποχαυνωμένοι μέχρι την τελική πτώση.
Είναι αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι, ενώ η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα παντοιοτρόπως, πολλοί Έλληνες «απολαμβάνουν» τις τουρκοσειρές στην ελληνική τηλεόραση, οι οποίες προπαγανδίζουν μια ιδανική Τουρκία με υψηλές πολιτιστικές επιδόσεις, με το φωτοστέφανο μιας ιδανικής χώρας με κοινωνικές ευαισθησίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αντιστρέφοντας την απάνθρωπη πραγματικότητα του στυγνού καθεστώτος του Ερντογάν.

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

«Γενοκτονία – δικαίωμα στη μνήμη»


Μόσχα, 18 Μαΐου 2020
                             Αγαπητοί φίλοι!
Με την ευκαιρία επετειακής ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Ελλήνων της Ανατολής, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού - Κ.Ε.Π. σας προσκαλεί στη διαδικτυακή – εξ αποστάσεως εκδήλωση  «Γενοκτονία – δικαίωμα στη μνήμη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (ώρα 18.00).
Παρατίθεται σύνδεσμος στη διαδικτυακή πύλη facebook με την απευθείας αναμετάδοση της εκδήλωσης - https://www.facebook.com/teodora.giannitsi
Επίσης, όσοι επιθυμούν, δύνανται να λάβουν μέρος στην εκδήλωση, συνδεόμενοι με τον εξής σύνδεσμο :

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα
λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2
fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA


Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020Ο Καποδίστριας, ο Κολοκοτρώνης και τα … γαϊδούρια
1817, ο «Μέγας Διδάσκαλος του Γένους, ο επονομασθείς Σωτήρ της Πατρίδος», Γεώργιος Γεννάδιος, διδάσκει στην Οδησσό της Ρωσίας στην εκεί «Ελληνικήν Σχολήν». Κάποτε επισκέφθηκε την σχολή ο τσάρος Αλέξανδρος συνοδευόμενος από τον μεγάλο Καποδίστρια, τον υπουργό του των Εξωτερικών. Ενθουσιασθείς  ο τσάρος από τα προσόντα του Γενναδίου, του προτείνει την απονομή τίτλου ευγενείας και δη του βαρόνου. Απαντά ο Δάσκαλος: «Αν ημείς οι Έλληνες αρχίσωμεν γινόμενοι βαρόνοι, κίνδυνος είναι μη τινές αποβάλλοντες το “βαρ” μείνωσιν … “ όνοι». (Λεξικό του «Ηλίου», τόμ. 5, σελ. 83-87, Αθήνα 1948).
Βαρόνους και λόρδους σίγουρα δεν έχουμε, απαγορεύει ρητώς και το Σύνταγμα τους «τίτλους ευγενείας», όμως όνους, κοινώς γαϊδούρια ή επί το λαϊκότερον γομάρια, υπάρχουν εν αφθονία, τα οποία δεν τετραποδίζουν. Όχι, αυτά είναι υπό εξαφάνισιν. Επιβιώνουν όμως πάμπολλα “δίποδα και άπτερα”, κατά τον Πλάτωνα και τον πασίγνωστο ορισμό του ανθρώπου που επινόησε. (Του απάντησε καταλλήλως ο Διογένης ο Σινωπεύς, που μάδησε έναν πετεινό και είπε: ιδού ο άνθρωπος του Πλάτωνος. Και αυτός τότε συμπλήρωσε «δίπουν, άπτερον και πλατώνυχον»). Οι όνοι βάσταξαν για αιώνες  τους γόμους των ανθρώπων και με την εμφάνιση της μηχανής…συνταξιοδοτήθηκαν. (Από το αρχαιοελληνικό «γόμος», που σημαίνει φορτίο, βγήκε το γομάρι). Μάλιστα, μιας και κινούμαστε στο χώρο του ευθυμογραφήματος, να παραθέσω μια νόστιμη ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν αληθινά γαϊδούρια, τα οποία πολλές φορές στάθηκαν χρησιμότερα από τα κάλπικα, αχάριστα, όρθια και αναθρώσκοντα δίποδα.
Κάποτε ο Όθων κάλεσε στο παλάτι τον Κολοκοτρώνη και του είπε:
–         Η κυβέρνησή μου αποφάσισε να αμείψει τους αγωνιστές. Εδώ έχω τις αναφορές με τις οποίες ζητούν τα δικαιώματά τους. Εσύ τι θα ζητήσεις στρατηγέ;
–         -Εγώ, απάντησε ο Κολοκοτρώνης, δεν θα ζητήσω τίποτε, γιατί ούτε έχασα ούτε ξόδεψα για το Έθνος.
–         Ο Όθων συνηθισμένος από τις παράλογες απαιτήσεις πολλών αγωνιστών του γλυκού νερού, ξαφνιάστηκε από την απάντησή του.
–         -Πώς γίνεται αυτό; ρώτησε ο βασιλιάς. Και ο Γέρος του Μοριά του εξήγησε:
–         Εγώ όταν μπήκα στον αγώνα, είχα στο σελάχι μου μιάμιση ρεγγίνα (ένα αυστριακό τάληρο) και ξόδεψα μονάχα την μισή.
–         Και δεν μου λες, μεγαλειότατε, ποιοι είναι αυτοί που ζητούν χρήματα; Ο Όθων του ανέφερε κάποια ονόματα, που ο Κολοκοτρώνης ήξερε τι κιοτήδες στάθηκαν στον Ιερό Αγώνα.
–          Αν αυτοί που μου λες, βασιλιά μου, πάρουν αυτά που ζητάνε, τότε τι πρέπει να πάρουν τα γαϊδούρια της Ζαράκοβας; (περιοχή της Αρκαδίας).
–         Και ποια είναι τα γαϊδούρια της Ζαράκοβας; ρώτησε ο Όθων με περιέργεια. Και απαντά ο αθάνατος ήρωας:
Βασιλιά  μου, τα γαϊδούρια της Ζαράκοβας, είναι εκείνα που μας κουβαλούσαν το νερό και το ψωμί, που είχαμε τόσο ανάγκη κατά την διάρκεια της Επανάστασης για την απελευθέρωση της Πατρίδος μας από τους Τούρκους.
Τω καιρώ εκείνω, τα γαϊδούρια της Ζαράκοβας κέρδισαν τον έπαινο του Κολοκοτρώνη. Τω καιρώ ετούτω, κάποια γαϊδούρια “ξεσαμάρωτα” που λέμε στο χωριό μου, δίποδα, σπιλώνουν κειμήλιες μορφές σαν τον Καποδίστρια, που κατέχει εξέχουσα θέση στο εικονοστάσι του Γένους. Καποδίστριας το ζωντανό “παιδαγωγείον” του Γένους.
Ο μακαριστός, ο πολύ σπουδαίος δάσκαλός μας π. Γεώργιος Μεταλληνός, έλεγε ότι δύο είναι οι μεγάλες αρρώστιες των ασχολουμένων με την ιστορία: ο ιστορικός αναχρονισμός, όταν ένα ιστορικό γεγονός ή και πρόσωπο, ερμηνεύεται βάσει των σημερινών συνθηκών και αντιλήψεων και, δεύτερον, η ιδεολογική χρήση της ιστορίας, στην οποία διαπρέπουν οι κενόδοξοι αριστερόμυαλοι -και όχι μόνο- εθνομηδενιστές. Έτσι κάποιος προφέσορας ΑΕΙ, που φίλησε προφανώς αρκετές κατουρημένες ποδιές ή φόρεσε τις γνωστές …”ποδίτσες” για να ανέλθει, επιστρατεύεται στην Επιτροπή καθηλώσεως του Εικοσιένα και αποφαίνεται γελοιωδώς: δικτάτορας ο Καποδίστριας. Ποιος; Ο Καποδίστριας!! Τι να πει κανείς; Το έχω ξαναγράψει. “Ο καθείς την μύξα του για βούτυρο την έχει”…
Ο Καποδίστριας δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης της ιερής μνήμης του. Μόνο αυτό θα σημειώσω που βρήκα στο βιβλίο του Β. Γεωργιάδη ” Ο πρώτος Κυβερνήτης” όπου διασώζεται μια στιχομυθία, το 1840, του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη με τον ιατροφιλόσοφο Πύρρο, ο οποίος κατηγορούσε τον Καποδίστρια. Απαντά ο Μαυρομιχάλης: “Δεν τα μετράς καλά φιλόσοφε! Ανάθεμα στους Αγγλογάλλους που ήσαν η αιτία. Κι εγώ έχασα τους δικούς μου και το έθνος έχασε έναν άνθρωπο που δεν θα τον ματαβρεί και το αίμα του με παιδεύει ως τώρα”. (εκδ. “Λιβάνη”, σελ. 231). Αυτά το λόγια από το στόμα του Πετρόμπεη έχουν διαφορετική αξία και βαρύτητα. Κατά το σοφότατο λόγιο: ” Αρετήν οίδεν και πολέμιος θαυμάζειν”. Οι πολέμιοι, ναι. Θαυμάζουν. Οι όνοι, όχι. Γκαρίζουν και δυσφημούν…
Και θα κλείσουμε με ένα κείμενο, ερανισμένο κι αυτό από τον γαϊδουρινό βίο, το οποίο εξεικονίζει και ερμηνεύει αριστοτεχνικά πολλά σύγχρονα κακώς κείμενα και …κακά υποκείμενα.
 Ήταν ένας καμηλιέρης, ο Εμίν αγάς, που έζησε μία ζωή στα καραβάνια. Αρρώστησε στα 99 του, ένιωσε πως ζυγώνει το τέλος και κάλεσε κοντά του παιδιά, εγγόνια, συγγενείς και φίλους και ζήτησε συγχώρεση. Θυμήθηκε και τις καμήλες του και παρακάλεσε να τον πάνε στο παχνί για να αποχαιρετήσει και εκείνες. Τις χάιδεψε ο Εμίν αγάς, έκλαψε και είπε:
–       Εγώ πια σας αφήνω. Έφτασε η ώρα μου. Αλλά για να πάω ήσυχος θέλω να με συγχωρέσετε για ό,τι κακό σας έκανα. Τι να γίνει, έτσι είναι ο ντουνιάς!
Και μία καμήλα, γερασμένη, του λέει:
–       Που μας έδερνες και που μας άφηνες νηστικές, κακά πράγματα, αμαρτία από το Θεό, μα στο συγχωράμε. Ένα μόνο δεν θα σου συγχωρέσουμε ποτέ.
–       Ποιο; Ρωτάει τρομαγμένος ο Εμίν αγάς.
–       Ποιο; Να τ’ ακούσεις. Όλες είμαστε υπάκουες στη δούλεψή σου. Και συ, αντί να μας τιμάς, έβαζες ένα γαϊδούρι, να μας τραβάει από τη μύτη.
(Στα καραβάνια προπορευόταν πάντοτε ένας γάιδαρος).
Ο Εμίν αγάς αναστέναξε.
– Δίκιο έχετε! Μα έτσι είναι φτιαγμένος ο ντουνιάς. Γαϊδούρια να τον οδηγούν και να τον σέρνουν από τη μύτη!.
Δημήτρης Νατσιός
Δάσκαλος – Μέλος ΙΗΑ
Κιλκίς
Print Friendly, PDF & Email

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΗΑ 14 ΜΑΙΟΥ 2020Delaware, USA

http://www.professors-phds.com
IHAHellas@gmail.com


ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
Το International Hellenic Association, ένας μη κυβερνητικός, μη κομματικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, στις 10 Μαρτίου 2020 ξεκίνησε μια έκτακτη δράση ενίσχυσης του φράκτη του Έβρου με κυβόλιθους καθώς και αποστολής ειδών πρώτης ανάγκης στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, εν όψει του αιφνίδιου και ύπουλου υβριδικού πολέμου που κήρυξε η Τουρκία εναντίον της Ελλάδος με κυνικό «όπλο» ένα ολόκληρο στρατό ταλαιπωρημένων ανθρώπων αλλά και τζιχαντιστών, από Ασία και Αφρική, οι οποίοι υποδύονται τους πρόσφυγες από την Συρία.

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ συνεχίζει νὰ σταχυολογῇ σπουδαιότατα ἀντικειμενικὰ ἐπίκαιρα ἄρθρα

          ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

δρα: πόλλωνος 23Β 10557 θήνα
λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr

                         Facebook: https://www.facebook.com/tamatouethnous/  και

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA


Α.Φ.Μ. 090050859 * Α Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ
                                       13.5.2020
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ συνεχίζει νὰ σταχυολογῇ σπουδαιότατα ἀντικειμενικὰ ἐπίκαιρα ἄρθρα τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ νὰ τὰ προβάλῃ ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως πρὶν καταστοῦν καὶ αὐτὰ ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου.

Στὴν ἐποχὴ τῶν ὑπερταχυτήτων ποὺ ζοῦμε ἐπιβάλλεται νὰ ἐνεργοῦμε ἀστραπιαίως, διότι, διαφορετικά, οἱ ἀκριβοπληρωνοόμενοι νὰ ποδηγετοῦν τοὺς λαοὺς πασχίζουν ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ τὶς τελευταῖες ὧρες κυκλοφόρησαν νὰ ἐξαφανισθοῦν ὄχι μόνον ἀπὸ τὶς ἱστοσελίδες ἀντικειμενικῶν ἐπιστημόνων ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ θυλάκια ἀγωνιστῶν τῆς ἀντικειμενικότητος ποὺ εἶχαν κατορθώσει νὰ σιγουρέψουν, ὡς π.χ. τοῦ πρώην Μητροπολίτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου ποὺ νόμιζε ὅτι ἦταν σίγουρος (βλ. http://mkka.blogspot.com/2020/04/blog-post_55.html).