Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

EYΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

  Εὒχομαι "ἀπό καρδιᾶς" σέ ὃλους/ες ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ γιά τίς Ἃγιες
ἡμέρες πού εἶναι "ἐπί θύραις".
 Πρέπει, ΟΛΟΙ μας, νά συμμετάσχωμε ένεργῶς εἰς τά Ἃγια Μυστήρια καί νά
 πιστέψωμε βαθύτατα, πώς μία ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ καί ἡ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ μετά ἀπό
 αὐτήν, θά μᾶς δώση τήν δυνατότητα νά ἐπικοινωνήσωμε ἐνεργῶς μἐ Τόν
Κύριό μας καί θά μᾶς στηρίξη ὃσο δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε, ὣστε νά
 ἀντιμετωπίσωμε τίς δυσκολίες πού ἐμεῖς οἱ ἲδιοι δημιουργοῦμε στόν
 ἑαυτό μας.

   Δέν ἀναλογιζόμεθα οἱ ἂφρονες,πώς ὃλα αὐτά πού συμβαίνουν γύρω μας  (σεισμοί, νεροποντές, ψωτιές κ.λπ.) εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποκοπῆς μας
 ἀπό τήν Ὀρθοδοξία καί ἀποτελοῦν σημάδια ἐσχατολογικά, προειδοποιήσεις
 γιά σκληρή τιμωρία ἐπειδή ΞΕΧΑΣΑΜΕ Τόν Θεό καί Τήν Πίστη μας.
  Ἐμεῖς οἱ ἲδιοι, τελικῶς, μέσα στήν συνειδητοποίηση τῆς πλήρους
ἀδυναμίας μας νά τά ἀντιμετωπίσωμε, βλέποντας τήν ἒκταση καί τήν
 ἐντασή τους, ἀντιληφθήκαμε πώς... "κάτι σημαίνουν" καί ἀναγκασθήκαμε
 νά τά ὀνομάσωμε ...ΕΩΣΦΟΡΟ...!
Λίγη Προσευχή δέν βλάπτει , ἀρκεῖ νά εἶναι σωστή.
 Πρέπει νά ἐπιστρέψωμε κάτω ἀπό ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΚΕΠΗ Τῆς Παναγίας μας, διότι
 ἡ ἀποκοπή μας ἀπό Αὐτήν,πού ἒγινε μέτήν θέλησή μας, ἀποτελεῖ ΕΓΚΛΗΜΑ
 κατά τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀλλά καί τοῦ Ἒθνους μας.
  Ὃλοι αὐτοί οἱ, ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΘΕΟΙ, ΜΗΤΡΑΛΟΙΕΣ καί
 ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΙ, πού μέ δική μας εὐθύνη εὑρέθησαν μεταξύ αὐτῶν πού
 παριστάνουν τούς...ταγούς τοῦ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ, ΧΡΙΣΤΕΠΩΝΥΜΟΥ καί
ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΟΥΣ μας ΕΘΝΟΥΣ, θά πρέπει νά αἰσθανθοῦν τήν ΠΛΗΡΗ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ,, ὁποιοδήποτε ...χρῶμα καί ἂν ἐχουν τά...λάβαρά τους.
Τούς περιφρονοῦντες Τόν Θεό καί Τήν Ἑλλάδα μου, τούς περιφρονῶ καί
 ΔΕΝ τούς ἀποδέχομαι γιά......ὁδηγούς μου ὡς πρός τό τί θά πιστέψω ἢ τί
 θά μάθω στά παιδιά καί τά ἐγγόνια μου.
   Ἒχω δώσει ΟΡΚΟ στήν ΣΗΜΑΙΑ μου καί ΔΕΝ μπορῶ νά δεχθῶ τήν ΠΕΡΙΥΒΡΙΣΗ
 της άπό οἱονδήποτε.
 Καί πάλι ΧρόνιαΠολλά,
 μέ τά μάτια μας ΨΗΛΑ, ἐκεῖ πού πρέπει νά στέκεται  καί τό Φρόνημά μας,
 μέ τά ΙΔΑΝΙΚΑ μας γιά ΧΡΙΣΤΟ καί ΠΑΤΡΙΔΑ,  ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ, καί μέ τήν
 ΠΙΣΤΗ πώς καί αὐτά θά περάσουν,ὃπως πέρασαν καί ἐξαφανίστηκαν τόσες
 καί τόσες παρόμοιες (καί χειρότερες..!) καταστάσεις στήν ἀνυπέρβλητη
 Ἱστορία μας,
 μέ ἐκτίμηση πρός ὃλους/ες,

Δημήτριος Ν.Κοκκινάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου