Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

Μήπως είμεθα ελαστικοί με την Ιταλίαν;


Ο Πρωθυπουργός ανεκοίνωσε πριν ολίγην ώραν (27/2) μέτρα για την προστασίαν από την εξάπλωση το Κορωνοϊού, από εισερχόμενες στην Χώραν παράνομες ροές. Είπε.
«Από σήμερα, η χώρα μας επικαλείται τον Κανονισμό 2016/399 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά την παράγραφο  6, περί ελέγχου για την πρόληψη απειλής κατά της δημόσιας υγείας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: Ότι αναβαθμίζουμε στον ανώτερο βαθμό τον έλεγχο των συνόρων μας για τη μεγαλύτερη δυνατή ανάσχεση».
Έπρεπε να είναι πιο αυστηρός έως απόλυτος. Να διαμηνύσει ότι απαγορεύεται αυστηρότατα κάθε είσοδος στην Ελλάδα προσφύγων και μεταναστών πολλοί από τους οποίους είναι από το Ιράν ή διερχόμενοι από  το Αφγανιστάν  μολυσμένες, ή άλλες χώρες όπου δεν γνωρίζομεν αν έχουν μολυνθεί. Η διάταξη έπρεπε να είναι ρητή και  να το λάβει σοβαρώς αυτό  η τουρκία, όχι  να καλούμεν σε επαυξημένην κινητοποίηση το Λιμενικόν!  Κάπου θα διέλθουν απαρατήρητοι.  Όταν  φθάσουν στις ακτές τι πρέπει να γίνει;

Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς ποιους απευθύνεται; Δεν έπρεπε να απαγορεύσει ρητώς κάθε παράνομη είσοδον μεταναστών στην Ελλάδα;; Δεν είναι Ευρώπη η Ελλάδα; Γιατί αμέλησε η Ανένωτη Ευρώπη;
Αναφορικώς με τα κρούσματα που παρουσιάσθηκαν στην Ιταλίαν. Δεν έπρεπε  να ισχύσει ο άνω κανονισμός και η Ελλάδα αμέσως να κλείσει τα σύνορα με την Ιταλίαν από θαλάσσης, Ξηράς και  Αέρος για μίαν εβδομάδα;; Είχαμεν την δυνατότητα να το πράξομεν  βάσει του Δημοσίου κινδύνου για τους Έλληνες και βάσει του προμνησθέντος Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως; Όπως ερμηνεύομεν τον Κανονισμόν, Ναι.
Η τουρκία μόλις ανεκοινώθησαν κρούσματα στο Ιράν με το οποίον συνορεύει  αυτομάτως έκλεισε τα σύνορα από ξηράς, θαλάσσης και αέρος, χωρίς να υπάγεται σε χώρα που αποφασίζουν άλλοι με τους κανονισμούς!
Οι μαθητές που είχαν μεταβεί στην Ιταλίαν δεν έπρεπε να ελεχθούν κατά την άφιξη; Η παρατήρηση ότι ήταν σε μέρος της Ιταλίας που δεν είχε προσβληθεί  μάλλον  δεν ευσταθεί, αφού περιορισμένα γνωρίζομεν για την διάδοση του!
Σε ανάλογες περιπτώσεις η αμεσότητα σώζει. Η λήψη αναγκαίων μέτρων όσον και αν είναι επαχθής πρέπει να λαμβάνεται αμέσως.
                                             Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου