Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

Μεγίστη η ποδοπάτηση της Ελλάδος και του Λαού της!


Θα επακολουθήσουν κι’ άλλες;
Είναι ασύλληπτον   αυτό που αποφάσισε το Ευρωπαϊκόν Συμβούλιον. Να δώσει η Ελλάδα ως συμμετοχή για ενίσχυση της ενόχου τουρκίας 25 εκατομμύρια Ευρώ για να αντιμετωπίσει το προσφυγικόν πρόβλημα!! Είναι απορίας άξιον αν υπάρχει λογική σ’ αυτήν την απόφασην. Τουλάχιστον για την Ελλάδα πρόκειται για οικονομικόν και ηθικόν έγκλημα.
Η Ελλάδα έχει πνιγεί από τους πρόσφυγες και λαθρομετανάστες εν  ταυτώ, που όλοι έχουν αναμιχθεί χωρίς διάκρισην. Έχει δεχθεί περίπου 1.000.000 πρόσφυγες και δαπανά τεράστια ποσά για περισυλλογήν από την θάλασσα όπου τους πετούν σαν  στημένες λεμονόκουπες οι ασύδοτοι τούρκοι δουλέμποροι,  για καταγραφήν τους, για υγειονομικήν περίθαλψην, για παροχήν τροφής και στέγης, για αποπάτησην. Οι οικονομικές επιπτώσεις στην Ελλάδα είναι αφόρητες και αβάστακτες.
  Οι τούρκοι στείλουν κατά χιλιάδες ημερησίως στην Ελλάδα στίφη προσφύγων και εισπράττουν τεράστια ποσά  για την επικίνδυνην και παράτολμην από πλευράς ασφαλείας διέλευσην. Η τουρκία δεν αντιδρά στην παραβίασην αυτήν των Ελληνικών συνόρω, αλλά μάλλον ήδεται. Και εμείς αντί να προστατεύσομεν τα σύνορά μας, όπως θα γινόταν ανέτως  και ασφαλώς αν μετεφέροντο δια του Βοσπόρου στην Ευρώπην, δεχόμεθα με ανοικτές αγκάλες τις εχθρικές προς την Ελλάδα θέσεις της τουρκίας.  Δουλέμποροι τούρκοι που συνελήφθησαν μίλησαν για τα τεράστια εκατομμύρια που εισπράττουν αλλά και κάνοντας την επισήμανσην ότι αν δεν ήθελεν η τουρκία δεν θα ερχόταν ούτε ένας προσφυγές στην Ελλάδα!!! 
Εδώ είναι  η πρώτη βάση της ποδοπατήσεως της Ελλάδος!! Κυρίαρχοι οι τούρκοι στην διαχείρισην των συνόρων μας!
Από την άλλην πλευράν η Ελλάδα αμύνεται σκληρώς  για να προστατευθούν τα κράτη της Ευρώπης από τις προσφυγικές εισροές. Δεν έχουν αυτοί σύνορα,  όταν θέτουν  ως σύνορά τους αυτά της Ελλάδος!!!  Και για την αφόρτην επιβάρυνσην που δέχεται η Ελλάδα,  για  τα δις Ευρώ που δαπανά από τον κρατικόν προϋπολογισμόν αλλά και οι κάτοικοί  της από την τσέπην τους, οι γενναιόδωροι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να μας δώσουν τρία (3) εκατομμύρια Ευρώ συνδρομήν και αρωγήν για τα αφόρητα έξοδα που κάνομεν, ενώ η τουρκία να πάρει τρία (3)  δις Ευρώ!!!     
Αυτό το ποσόν δεν θα δοθεί από τα ταμεία της ενωμένης Ευρώπης αλλά, από τους προϋπολογισμούς των κρατών!! Και η συμμετοχή της Ελλάδος σ’ αυτήν την έωλην απόφασην είναι 25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (25)Ευρώ!!!!!
Η Ελλάδα δεν πρέπει να δώσει ούτε ένα Ευρώ. Να τα βρουν από άλλους πόρους.  Εμείς συνθλιβόμεθα καθημερινώς οικονομικώς από τις παραβιάσεις των θαλασσίων συνόρων από την τουρκίαν και από πάνω θα της δόσωμεν  και χρήματα για την καταστροφήν που μας προκαλεί; Οι κυβερνώντες να απορρίψουν αυτήν την απόφασην ως καταχρηστικήν,  παράτολμην, άδικην   και  ανήθικην για την Ελλάδα. Είναι το αυτό με το να έχομεν έναν υπηρέτην στην υπηρεσίαν μας,  να δουλεύει ολημερίς  κι  ολονυκτίς  χωρίς φαγητόν και αντί να τον πληρώνομεν ικανοποιητικώς,  του ζητούμεν να μας πληρώσει επειδή του παρέχομεν έναν στάβλον για να κοιμάται!!
Η Ελλάδα δεν πρέπει να δώσει αυτό το  ποσόν. Ούτε ως σκέψη δεν έπρεπε να εκφρασθεί. Αποτελεί απόλυτην ποδοπάτησην και  ταπείνωσην. Έτσι μας θέλουν οι Βουλευτές μας; Αν ναι ας τα δώσουν από την τσέπην τους, κάτι που και πάλιν θα ήταν ταπεινωτικόν για την Ελλάδα!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου