Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2016

Tί θα απογίνωμεν δίχως Βαρβάρους;Καλημέρα φίλοι της Λόγχης και του Ελεύθερου Κόσμου.
Εν πρώτοις παραθέτω σχόλιον περί των λεγομένων του συντρόφου Λοχία των SS Γιάννη Fritz alias Stournar, δηλαδή  του «είναι καλύτερο να μειωθεί η δαπάνη για τις συντάξεις παρά να αύξηθούν οι εισφορές!»..
Ως γνωστόν ο «Άξων» το 1940 κατ΄ εντολήν της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου επετέθη εις Ελλάδαν δια την αναζήτησιν Χρυσού, Άργυρου, Χαλκού και κυρίως Σιδήρου. Εννοώ ότι η Στοά «παρέδωσεν» την χώρα ημών εις τους προγόνους του Γιάννη Fritz, διότι εκείνοι ήσαν πλέον ικανοί να εξαφανίσουν το γένος των Ελλήνων.

Η δε ανάδυσις των τεράτων του «σοσιαλκομμουνισμού» κατά την διάρκειαν της κατοχής ήτο δώρον ανέλπιστον. Επειδή τα εν λόγω τέρατα, οι ειδικοί διά την εξαφάνισιν λαών, είχαν εξανεμισθεί υπό της τρισυποστάτου δικτατορίας του 1936 και το δυναμικόν Ελληνικόν εθνικόν κράτος ευημερούσε.
Ως ήτο φυσικόν οι Γερμανοί ηύραν και εισέπραξαν όχι μόνον Αρχαία και άλλα πλούτη, αλλά και ανεκάλυψαν πετρέλαιον, ουράνιον κλπ.
Ούτως, ο Γιάννη Fritz, επιδιώκει την μείωσιν των συντάξεων, διότι η σύνταξις δια πολλάς χιλιάδας 5μελών οικογενειών είναι το μοναδικόν εισόδημα. Οπότε επιταχύνεται η δράσις των καμίνων του Auschwitz, η δια λιμού θανάτωσις των Ελληνόπουλων.
Εκείνο το οποίον διαβλέπω, με τα όσα γίνονται καθημερινώς, είναι η συνεχιζόμενη εγκληματική επίθεσις, η από του 1916 αρχομένη, εναντίον του Ελληνικού Έθνους. Μία συστηματική αφαίμαξις των τέκνων του Έλληνος και της Πύρρας.  1919 – Πόντος, 1922 – Μικρά Ασία, 1952 – Αλεξάνδρεια, 1955 – Κωνσταντινούπολις, 1974 – Κύπρος, ως επίσης δίωξις Ελλήνων και Χριστιανών εις Λίβανον και προσφάτως εις Συρίαν.
Κατ΄αυτόν τον τρόπον εξηγείται δια τί οι «Δυτικοί» και δή η Στοά του Λονδίνου αρνείται την ΕΠΙΣΗΜΟΝ ονομασίαν της ΕΛΛΑΔΟΣ = HELLAS. Επιμένουν εις την ονομασίαν Γραικία = GriechenlandGreece, η οποία λέξις σημαίνει: Kαταυλισμός διασωθέντων εκ του κατακλυσμού (Ουδένα αδελφόν Γραικόν είχεν ο Ελλην, «Καταγωγή της Ελληνικής Γλώσσης» Ηλία Τσατσόμοιρου).
Τα τελευταία δέ έτη με την διάνοιξιν των συνόρων εις τους Εισβολείς – Βαρβάρους, αποδεικνύει του λόγου το Αληθές.
Μην εξαπατάσθε με τα περί «προσφύγων», ακόμη και οι τούρκοι τους αποκαλούν ικτήρες (siktir! Λέγουσιν). Πρόκειται περί Εισβολέων, αποσταλομένων υπό του Γερμανοτουρκικού τόξου κατ΄εντολήν της Μεγάλης Στοάς του Λονδίνου.
Αν όμως τους εκδιώξωμεν ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΚΔΙΩΞΩΜΕΝ, τότε «...τί θα απογίνωμεν δίχως Βαρβάρους;» (Κωνσταντίνος Καβάφης) 
Φιλικώς, 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου